50 km Ganløseruten

67 km Jernbaneruten

86 km Strandvejsruten

95 km Esrum sø rundt

101 km Esrum sø rundt version 2

112 km Roskilde fjord rundt

125 km KCK Skjoldnæsholm

4,5 km interval bregnerød

7.7 km - Interval Adabakken

17,7 km Løbsrute Sengeløse

Adresse og klubhus

 

 

KØBENHAVNS CYKLEKLUB HERLEV stiftet d. 22. Maj 1918
Klubhus: Tornerosevej 58, 2730 Herlev
Klubaften: mandag 19:00 til 21:00 (midlertidig lukket)
Den Danske Bank: 1551-4385550790

Træningstider sommer

Ungdom
9-13 år
Tirsdag 17:00

14-16 år
Tirsdag 17:00

Motion
Tirsdag 17:30
Torsdag 17:30
Søndag 9:00

se felere tider her

Licens
Tirsdag 17:00
Torsdag 17:00
Søndag 9:00

Pensionister:
Tirsdag 9:00
Torsdag 9:00
Søndag 9:00

KØBENHAVNS CYKLEKLUB HERLEV 

Bakker op om dopingfri cykling